Usługi
Usługi

Logistyka kontraktowa 3PL i 4PL

Spersonalizowane usługi logistyczne

Logistyka kontraktowa 3PL i 4PL

Lata doświadczenia i długoterminowa współpraca

Lata doświadczenia i długoterminowa współpraca

Usługi logistyczne szyte na miarę

Lata doświadczenia i długoterminowa współpraca zarówno z globalnymi, jak i małymi przedsiębiorstwami nauczyła nas, że każdy klient potrzebuje zoptymalizować i uszczuplić swoje zarządzanie tak, aby skoncentrować się na głównym nurcie swojej działalności. Róbmy to w czym jesteśmy najlepsi!

Aby zapewnić firmom optymalne rozwiązania w zakresie logistyki nasi specjaliści zaprojektują najlepsze możliwości przy użyciu nowoczesnych narzędzi i metod. 

Wiemy, że optymalizacja wydatków jest jedną z podstawowych zasad sprawnego funkcjonowania firmy. STANDO pomoże Ci dostosować rozwiązania logistyczne tak, aby zminimalizować koszty i zoptymalizować łańcuch dostaw.

Nasza wiedza z zakresu logistyki umożliwi sprawne zaprojektowanie i zorganizowanie działań. Dążymy do stworzenia z naszymi klientami pełnej synergii.


Logistyka firm trzecich 3PL

3PL jest rozwiązaniem dla firm, w których logistyka nie jest głównym obszarem działalności. Jeśli Twoje koszty obsługi logistycznej w ostatnim czasie drastycznie wzrosły nasi specjaliści pomogą Ci zoptymalizować: transport, konsolidacje celną i ładunkową, magazynowanie, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucje i zarządzanie transportem.

Logistyka firm czwartych 4PL

Zadaniem 4PL jest odpowiedni dobór i integracja zasobów, technologii, doświadczenia i wiedzy, by na bazie synergicznych efektów takiego układu kształtować wartość dla klienta. 4PL to integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologie własne z możliwościami i technologiami Twojej organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw.


Opinia eksperta STANDO

Opinia eksperta STANDO

Różnice między logistyką 3PL a 4PL

"3PL to metoda działania, której funkcje logistyczne zleca się firmie zewnętrznej. Operator 3PL świadczy szeroki zakres usług a ich ilość i rodzaj nie są ograniczone.

Serwis w ramach 3PL to: – transport, obsługa i przechowywanie ładunków, – gospodarka magazynowa i dystrybucja – gama usług dodatkowych np. związanych z monitorowaniem drogi przesyłki, zarządzaniem stanami magazynowymi, obsługą transakcji klientów itp. Rolą dostawcy jest dobór środków transportu i nadzór wykonawczy, ale samo zaprojektowanie łańcucha dostaw leży po stronie działu logistyki klienta.

4PL to w outsourcing usług logistycznych. W tej formie współpracy klienci nie mają własnych działów logistyki. Operacje są spersonalizowane, projektowane od początku do końca z uwzględnieniem potrzeb konkretnego odbiorcy. 4PL jest integratorem konsolidującym różne łańcuchy logistyczne działające w ramach jednej organizacji." 

Skoncentruj się na swoich działaniach

Skupienie się na podstawowej działalności Twojej firmy przyniesie większe korzyści niż konieczność planowania rozwiązań logistycznych. To zadanie zostaw STANDO. Nasi wykwalifikowani specjaliści doskonale zrozumieją potrzeby Twojej firmy i zaproponują najodpowiedniejsze usługi.

 

   Zalety 3PL
   Zalety 4PL
koncentracja na głównej działalności przedsiębiorstwawykorzystanie efektu skali i efektu doświadczenia
niższe koszty zarządzaniadostęp do zintegrowanych systemów IT
uwolnienie zasobówdostęp do najświeższej i zweryfikowanej wiedzy specjalistycznej

 

Integracja na poziomie 4PL nie zawsze jest lepsza od 3PL. Przy wyborze modelu bierzemy pod uwagę wiele czynników. 4PL to przejście na wyższy poziom zarządzania procesami, tak aby dać Ci możliwość koncentracji na tym co naprawdę kochasz.

Łukasz Moskalik
Porozmawiajmy

Łukasz Moskalik

Customer Care Specialist / lukasz_moskalik@stando.eu

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Loading...