Mleko jest produktem spożywczym należącym do produktów, które na świecie spożywane są w największych ilościach. Oferujemy transport mleka.

Transport mleka cysternami

Mleko jest produktem spożywczym należącym do produktów, które na świecie spożywane są w największych ilościach. Z danych GUS wynika, że w 2016 roku przeciętny Polak wypił 222 litry mleka, podczas gdy w poprzednich latach wynik ten był znacznie mniejszy. Jest to dowodem na rosnące zapotrzebowanie na rynku na ten produkt, co wiąże się z rozwojem transportu mleka w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Firma Stando oferuje transport mleka surowego oraz produktów mlecznych w kraju i za granicą. Posiadamy nowoczesne cysterny do przewozu mleka, które pozwalają nam nie tylko na szybkie dostarczenie go do klienta, ale również spełnienie wszystkich wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przepisów zawartych w umie ATP. Dysponujemy odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi jakość świadczonych przez nas usług i ich zgodność z obowiązującym prawem.

Cysterny do przewozu mleka – dbamy o jakość przewożonego produktu

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa podczas transportu artykułów spożywczych. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się na zakup profesjonalnych i nowoczesnych pojazdów, pozwalających nam na bezpieczny transport mleka. Cysterna na mleko powinna być skonstruowana w taki sposób, aby podczas jego przewozu nie uległy zmianie właściwości chemiczne i fizyczne produktu. Ponadto, ważne jest, aby były wyposażone w specjalne zbiorniki pozwalające na ich szybkie, dokładne i łatwe mycie. Utrzymanie czystości cysterny jest kluczowe dla jakości mleka.

Transport mleka odbywa się specjalnymi cysternami

Nasi przewoźnicy posiadają odpowiednie przeszkolenie, dzięki któremu są w stanie w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków. Odpowiadają za usunięcie resztek poprzedniego transportu, naprawiają ewentualne uszkodzenia, dbają o czystość cysterny i sprawdzają jej prawidłowe funkcjonowanie, a także kontrolują temperaturę komory.

Spełniamy wszystkie warunki konieczne do transportu mleka

W naszej firmie od samego początku koncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie i jakości świadczonych usług. Kluczowe jest dla nas zapewnienie produktom spożywczym najlepszych warunków do transportu. Wyznacznikiem są dla nas zasady i regulacje ustalone przez odpowiednie służby i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mleka pasteryzowane muszą być transportowane w cysternach z zachowaniem temperatury od +4˚ do +6˚C. Pojazd przewożący produkt, cysterna do mleka powinny być w pełni sprawne, pozbawione wszelkich uszkodzeń. Wewnętrzna powierzchnia kontenera na mleko musi być czysta. Cysterna nie może być wykonana z innego materiału, jak materiał nierdzewny, łatwy do czyszczenia i zapewniający ochronę mleku przed przedostaniem się do niego szkodliwych substancji. Cysterna do mleka musi być zabezpieczona przed zanieczyszczeniami oraz szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Stando spełnia najwyższe standardy w zakresie transportu mleka i innych produktów spożywczych. Dla wzrostu jakości świadczonych usług naszą flotę tworzą cysterny, które posiadają innowacyjne układy gromadzenia danych. Zwane są one potocznie jako "mlekowozy". Odpowiadają za automatyczne rejestrowanie oraz identyfikację dostawców przy pomocy GPS, co pozwala nam lepiej zarządzać zespołem i kontrolować przebieg transportu.

Realizujemy również przewóz pasz i artykułów sypkich, w tym transport mleka w proszku i innych artykułów spożywczych. Sprawdź także przewóz alkoholu. Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę!


Udostępnij: