Transport ADR jest szczególną usługą, którą oferuje niewiele firm. Wymaga on spełnienia szeregu warunków.

Transport ADR

Początek działalności naszej firmy, to okres nie tylko pozyskiwania nowych Klientów, ale przede wszystkim czas zdobywania dokumentów pozwalających nam na świadczenie coraz to nowych, lepszych usług. Posiadamy niezbędne pozwolenia na transport ADR, co oznacza, że wolno nam przewozić wszelkiego rodzaju niebezpieczne materiały ciekłe i stałe. Aby zdobyć taki certyfikat trzeba spełnić wiele rygorystycznych norm określonych przez międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Każdy kierowca solidnie przygotował się do egzaminów, a zdobytą na początku wiedzę, uzupełnia co dwa lata, dokładnie po publikacji nowelizacji konwencji.

Możemy śmiało zapewnić, że wszyscy kierowcy znają zasady oznaczenia samochodu, w którym przewożą szkodliwe substancje, przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz stosują się do wszystkich wytycznych zamieszczonych w konwencji. Pracownicy magazynu wiedzą jak pakować poszczególne materiały, i który samochód jest przygotowany do ich przewozu. Do konwencji przystąpiła już większość krajów Europy oraz część krajów spoza niej, także z naszymi ładunkami docieramy prawie wszędzie.

Konwencja dzieli materiały wybuchowe na klasy, do których należą:

 • materiały i przedmioty wybuchowe
 • gazy
 • materiały ciekłe zapalne
 • materiały stałe zapalne
 • materiały samozapalne
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • materiały utleniające
 • nadtlenki organiczne
 • materiały trujące
 • materiały zakaźne
 • materiały promieniotwórcze
 • materiały żrące
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne

W poszczególnych klasach wymienione są również podgrupy materiałów. My spełniamy warunki przewozu każdej z klas i podklas. Szczegóły omawiane są przy ustalaniu zlecenia.

Realizujemy przewóz materiałów niebezpiecznych

Transport ADR jest szczególną usługą oferowaną przez niewiele firm, tym bardziej jest nam miło, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą. Transport materiałów niebezpiecznych wiąże się z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością, nie tylko za powierzone materiały, ale także za bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Warto wspomnieć, że do materiałów szkodliwych zaliczany jest alkohol etylowy w stężeniu powyżej 24%, na jego przewóz także mamy oddzielne pozwolenie. Firma Stando oferuje również transport alkoholu. Celem konwencji było ustalenie zasad minimalizujących ryzyko rozlania się bądź wybuchu szkodliwych substancji, i te wszystkie zasady są u nas dokładnie przestrzegane między innymi przez właściwe wyposażenie samochodów przeznaczonych do transportu ADR. Ważne też jest oznakowanie samochodu, aby pozostali użytkownicy zwrócili uwagę i zachowali szczególną ostrożność. Wymienione zasady to tylko czubek góry lodowej przepisów i wytycznych, jakie nasza firma i poszczególni kierowcy, magazynierzy a także zarząd przedsiębiorstwa, muszą przestrzegać. To właśnie jest naszą mocną stroną. Naszą zaletą jest także terminowość. Zlecenie zawsze dostarczamy bezpiecznie i w ustalonym terminie. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia terminu i kosztów transportu, te zapewne będą zadowalające. Stando posiada bogatą ofertę transportową, oferujemy między innymi także:

Realizujemy transport międzynarodowy i transport krajowy.

 


Udostępnij: