Przewóz mąki luzem

Transport mąki

Mąka należy do materiałów sypkich, podobnie jak cukier, zboże czy pasza. Jest transportowana różnymi metodami i środkami transportu. Wyróżnić możemy transport mąki luzem, ale też transport mąki w workach papierowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. W pierwszym sposobie przewozu niezwykle ważne jest utrzymanie cystern w sterylnej czystości. Wynika to z bezpośredniego kontaktu żywności z ich powierzchnią, a także często przeznaczenia jednej cysterny do transportu różnych materiałów sypkich.

Samochodowy przewóz mąki

Jest bardzo popularny, chociaż nie jest jedynym sposobem na dostarczenie mąki do dystrybutora czy sprzedawcy. Transport mąki może odbywać się również wagonami kolejowymi. Kolej jest już od dłuższego czasu bardzo rozpowszechnionym środkiem transportu przeznaczonym do przewozów materiałów sypkich. Ponadto wykorzystywane są barki rzeczne, a więc mąkę można przewozić również drogą morską. Istnieje jednak ryzyko jej przesypywania się podczas kołysania statku. To wymaga bardzo dobrego i skutecznego zabezpieczenia ładunku, aby uniknąć jego ewentualnego wypadnięcia i przemieszczania się z burty na burtę. Przewóz mąki cysterną z wykorzystaniem transportu drogowego jest coraz popularniejszy i częściej stosowany. Materiał sypki znajduje się w specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych silosach. Rozładunek odbywa się z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego lub też leja zsypowego. Silosy rozładowuje się też metodą grawitacyjną. Na czym ona polega? Wykorzystuje się specjalny system przedmuchiwania za pomocą sprężonego powietrza.

Przewóz mąki luzem, a wymagane warunki

Mąka jest materiałem sypkim wrażliwym na wpływ czynników zewnętrznych. Nie najlepiej znosi wilgoć oraz wodę, tracąc w takim środowisku swoją konsystencję i właściwości, nie nadając się do sprzedaży i użytku. Dlatego też cysterny do transportu mąki muszą być odpowiednio przygotowane z uwzględnieniem warunków transportu, jak też czystości. Ochrona przed zawilgoceniem oraz rozwojem drobnoustrojów i pleśni pozwala uniknąć zbrylowania się materiału, a także jego zepsucia. To wymaga regularnego przeprowadzania inspekcji oraz bardzo dokładnego sprawdzania wnętrza cysterny do transportu mąki przed każdą kolejną dostawą.

Równie ważna jak poziom wilgotności wewnątrz cysterny jest odpowiednia temperatura. Dlatego też ta wartość podlega regularnej kontroli, przy okazji dokonuje się pomiarów stężenia tlenu i metanu.

Transport mąki w nowoczesnych silosach

Przewóz mąki luzem jest realizowany z wykorzystaniem naczep silosowych o pojemności do 60 m3. Mieści się w nich do 24-25 ton materiałów sypkich. Wyposażone one są w sprężarki, umożliwiające szybki i bezpieczny rozładunek produktu. Pojemniki są przed każdym transportem dokładnie sprawdzane i weryfikowane pod względem czystości, a także sprawności. Jeżeli tego wymagają, dokonujemy stosownych napraw.

Dla potwierdzenia bezpieczeństwa certyfikat IFS Logistics

Transport żywności wymaga spełnienia bardzo restrykcyjnych norm, firmy podlegają częstym kontrolom, co jest ważne, aby zapewnić przyszłym konsumentom bezpieczeństwo spożywanych produktów. Potwierdzeniem ich spełnienia jest m.in. certyfikat IFS Logistics, który posiadamy i tym samym możemy zagwarantować, że wykonywany przez nas przewóz mąki luzem jest wykonywany zgodnie z najwyższymi standardami.

Certyfikat IFS Logistics jest przyznawany tylko tym firmom świadczącym usługi transportu i magazynowania, które wyróżniają się podwyższonym bezpieczeństwem żywności na każdym etapie łańcucha dostawy. Ponadto firma musi wyróżniać się efektywną komunikacją między wszystkimi punktami oraz stosowaniem środków zapobiegawczych, które dotyczą bezpieczeństwa i legalności produktów.

Transport mąki odbywać się musi tylko w przystosowanych do tego produktu warunkach. W pojemnikach musi panować odpowiednia temperatura, a produkt powinien być właściwie zabezpieczony przed wilgocią. Ponadto dla zamawiającego ważna jest zarówno szybkość dostawy, jak i rozładunku.

Dowiedz się więcej o transporcie sypkich produktów spożywczych.


Udostępnij: