Transport międzynarodowy artykułów spożywczych jest bardzo dokładnie monitorowany przez służby. Pojazdy podlegają szczegółowym i częstym kontrolom, muszą spełniać określone normy, a warunki, jakie w nich panują być dostosowane do rodzaju konkretnego produktu.

Transport międzynarodowy

Polska należy do jednych z większych producentów żywności w Europie, jest więc w czołówce dostawców do innych krajów Europy. Transport w Unii Europejskiej jest z każdym kolejnym rokiem usprawniany, aby realizacja zamówienia była szybka, bezpieczna i zgodna z prawem, obowiązującymi regulacjami i rozporządzeniami. Dotyczy to zarówno transportu żywności, jak również paszy i alkoholu.

Warunki transportu na terenie Europy - zawsze dostosowane do rodzaju produktu

Transport międzynarodowy niektórych artykułów spożywczych jest bardzo dokładnie monitorowany przez służby celne. Pojazdy podlegają szczegółowym i częstym kontrolom, dokumentacji transportowej. Warunki, jakie panują w cysternach muszą być dostosowane do rodzaju konkretnego produktu. Kluczowe są w tym przypadku temperatura, sterylność i czystość, które decydują o świeżości produktów. Przewozy międzynarodowe odbywają się z wykorzystaniem specjalnych urządzeń, wśród których jest termograf, kontrolujący pracę agregatów. Dzięki niemu możliwa jest rejestracja temperatury przewożonego ładunku. Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące warunków spożywczego transportu międzynarodowego, to zostały one zawarte w Umowie ATP, którą Polska również podpisała. Dowiadujemy się z niej o maksymalnej temperaturze w trakcie transportu żywności mrożonej i schłodzonej. Przepisy nawiązujące do higieny transportu są też w rozporządzeniu (WE) 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Produkty spożywcze i żywność muszą być przewożone odpowiednimi pojazdami. Transport międzynarodowy cysternami dotyczy głównie płynnych artykułów spożywczych i pasz. Ponadto cysterny - silosy - są wykorzystywane do sypkich produktów, jak mąka, ryż czy zboże.

Transport za granicę, a czas i terminy przydatności produktów

Istnieje wiele artykułów spożywczych, które mają krótkie terminy przydatności do spożycia. To oznacza, że w transporcie międzynarodowym istotną rolę odgrywa czas. Konieczne jest zapewnienie możliwie jak najkrótszego czasu dostawy do odbiorcy przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek opóźnienia skutkują bardzo często utratą dużej części towaru i tym samym problemami finansowymi firmy. Spożywczy transport europejski wymaga więc bardzo dobrej organizacji. Dzięki niej możliwe jest dostosowanie floty, jak też tras w taki sposób, aby wszelkie zasoby, jakie posiada przewoźnik, zostały optymalnie wykorzystane. Dlatego też przewozy międzynarodowe dobrze jest organizować przy kompleksowym działaniu. W Stando masz możliwość skorzystania zarówno z transportu, jak też ze spedycji oraz logistyki. Realizacja zamówienia odbywa się we współpracy wielu specjalistów, odpowiadających za sprawność pojazdów, ich załadunek, a także opracowanie trasy z uwzględnieniem najkrótszego czasu dostawy.

Wśród najpopularniejszych kierunków w transporcie międzynarodowym są Niemcy, Francja, Belgia, Włochy i Ukraina. Polska jest niezwykle ważnym graczem w tej branży i w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju transportu europejskiego. Jak wynika z badań statystycznych, każdego roku przewozi się ponad 160 mln ton żywności.

Kompleksowe działania

Dzięki outsourcowaniu międzynarodowego transportu żywności jest on realizowany w sposób zaplanowany i optymalny bez obciążania własnych zasobów. Przedsiębiorca może zająć się swoimi bieżącymi projektami, nie martwiąc się o dostawę produktów. To sposób na dobrą organizację w firmie, odciążenie pracowników z nadmiaru obowiązków, zlecając je zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie logistycznej.

Transport europejski charakteryzuje się bardzo złożonym łańcuchem dostaw. Jednocześnie wciąż się rozwija, co jest uwarunkowane nieustannym zapotrzebowaniem na produkty spożywcze. Wymagania wzrastają, a przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, dlatego wybór dostawcy odgrywa niezwykle ważną rolę.


Udostępnij: