Najważniejsze informacje o transporcie cukru

Przewóz cukru - najważniejsze informacje

Transport produktów spożywczych sypkich bądź płynnych, musi odbywać się zgodnie z ustalonymi normami i obowiązującymi przepisami. Warto zwrócić szczególną uwagę na przewóz cukru. Kiedy zostaną zastosowane wszystkie zasady, będzie można zyskać pewność, że transport nie wpłynie negatywnie na jakość towaru i jego dalsze wykorzystanie. Dlatego konieczne jest poznanie szczegółów dotyczących przewożenia cukru, słodzików, fruktozy i glukozy.

Transport cukru — 4 najważniejsze zasady

W trakcie przewozu cukru ważne jest to, by działać zgodnie nie tylko z przepisami, ale również z warunkami umowy. W końcu to właśnie w niej są zawarte informacje dotyczące np. wagi transportowanego towaru, która wpływa na ogólne koszty dostawy. Istnieją też inne zasady obowiązujące w trakcie przewozu cukru — trzeba je poznać, aby przekonać się, jak wygląda ten proces.

Opakowanie cukru

Warto zwrócić uwagę na to, że transport cukrów może odbywać się w różnego typu opakowaniach. Wybór należy przede wszystkim od producenta, który może zdecydować się na jedną z tych opcji:

  • Opakowanie fabryczne — w tym przypadku możliwy jest przewóz cukru w opakowaniu o maksymalnej wadze 50 kg netto. Takie dane są zgodne z obowiązującymi normami. Wszelkie odstępstwa muszą być szczegółowo uzasadnione, a zgodę na to muszą wyrazić właściwe władze.
  • Opakowanie ostateczne — wtedy cukier jest transportowany w opakowaniu gotowym do sprzedaży.

Ubezpieczenie towaru

Bardzo ważne jest to, że przewożony cukier musi być ubezpieczony zgodnie z jego rzeczywistą wartością. Dzięki temu w razie jakichś uszkodzeń, wypadku drogowego bądź innego zdarzenia pokryte są wszelkie należności związane ze zniszczeniem towaru. Warto pamiętać o tym, iż szczegóły dotyczące ubezpieczenia są ustalane indywidualnie — pomiędzy firmą transportową a producentem oraz klientem.

Warunki transportu

W trakcie przewozu cukru istotne są warunki, panujące w pojeździe. Przede wszystkim konieczne jest to, aby przestrzeń, gdzie znajduje się dany produkt, można było z łatwością wyczyścić. Tylko wtedy istnieje pewność, iż jest to miejsce odpowiednie dla produktów spożywczych. Poza tym jest to ważne dlatego, że nie dojdzie wtedy do zanieczyszczenia towaru przez inne produkty, które były wcześniej przewożone. Warto także zwrócić uwagę na to, iż powierzchnia ładunkowa powinna być wyczyszczona przy pomocy specjalnych środków czystości — dostosowanych do kontaktu z produktami spożywczymi.

Przestrzeganie odpowiednich norm

W przypadku transportu zarówno płynnych, jak i sypkich produktów spożywczych konieczne jest to, żeby przestrzegać obowiązujących norm np. PN-EN ISO 22000 i IFS Logistics. Zazwyczaj dotyczą one warunków przewozu, załadunku oraz sposobu magazynowania towaru. Jeżeli cukier bądź inne produkty będą transportowane do innego kraju, to trzeba również stosować się do przepisów obowiązujących w tych państwach.

Transport cukru

Transport fruktozy i glukozy — jak powinien przebiegać?

W przypadku płynnych produktów spożywczych warunki dotyczące ich przewozu są jeszcze bardziej restrykcyjne niż ma to miejsce przy sypkich towarach. Dlatego transport fruktozy następuje tylko w specjalistycznych pojazdach np. cysternach. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko związane z zanieczyszczeniem płynów. Poza tym bardzo ważne staje się to, żeby transportowana glukoza lub fruktoza zostały oddzielone od innych produktów.

Transport glukozy i fruktozy wymaga także zwrócenia uwagi na temperaturę, panującą w pojeździe, ponieważ decyduje to o ich dalszej przydatności. Dlatego tak ważne jest to, aby żywność była transportowana w ściśle określonych warunkach.


Udostępnij: