Czym jest logistyka i jakie działania obejmuje?

Jak wygląda praca operatora logistycznego?

Operatorzy logistyczni to specjaliści zajmujący się transportem i przewozami. To bardzo odpowiedzialna praca, która polega na planowaniu, realizacji i kontroli przepływu materiałów i surowców między firmami. Jest to zajęcie, które odgrywa bardzo poważną rolę w kształtowaniu należytej obsługi klienta. Pracownicy firmy logistycznej są także często odpowiedzialni za usługi magazynowe, finansowe oraz informacyjne. Operator logistyczny to zatem niezastąpiona funkcja w każdej firmie. Na czym jednak dokładnie polega jego praca? Odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Zakres usług opertora logistycznego

Niezależnie od tego czy logistyką w danym przedsiębiorstwie zajmują się osoby w niej zatrudnione, czy też firma zewnętrzna, działania spoczywające na ich barkach są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania biznesu. Do zadań operatorów logistycznych należą zatem takie czynności jak:

 • nadzór i planowanie przyjmowania bądź wysyłania dostaw;
 • sprawdzanie dokumentacji i kompletacji zamówień;
 • kontrola jakościowa;
 • zarządzanie usługami kurierskimi i transportowymi;
 • identyfikacja i raportowanie zwrotów;
 • organizacja spraw dotyczących obsługi celnej;
 • zarządzanie pakowaniem i załadunkiem towarów;
 • rozliczanie firmy w zakresie wyżej wymienionych czynności.

Działania te mogą być bardziej rozszerzone lub też ograniczone w zależności od specyfikacji i wymagań przedsiębiorstwa.

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa jest bardziej zaawansowaną usługą świadczoną długoterminowo i w pełni kompleksowo. Wyspecjalizowane firmy logistyczne zajmujące się taką obsługą posiadają własne zaplecze, na które składają się między innymi:

 • maszyny i narzędzia pozwalające na obsługę klientów z różnych branż;
 • magazyn lub sieć magazynów;
 • flota pojazdów zapewniająca transport lądowy;
 • specjaliści zajmujący się projektowaniem i planowaniem łańcuchów dostaw, przetwarzaniem zamówień, zarządzaniem zapasami oraz transportem i dystrybucją towarów.

Operatorzy logistyczni przejmują na siebie wszelkie procesy związane z obsługą towarów – od odbioru od producenta, organizacji transportu, aż po składowanie i zlecenie wysyłki do końcowego klienta.

Logistyka kontraktowa dzieli się na dwa sektory:

 • firm trzecich - logistyka 3PL
 • firm czwartych - logistyka 4PL.

W przypadku logistyki firm trzecich można liczyć na usługi takie jak: transport, konsolidacja celna i ładunkowa, zarządzanie stanami magazynowymi, wypełnianie zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem, a także monitorowanie drogi przesyłki. Ta metoda nie obejmuje jednak zaprojektowania łańcucha dostaw – to leży w kwestii logistyki wewnętrznej firmy. Natomiast logistyka kontraktowa 4PL to outsourcing usług logistycznych, czyli opcja dla firm nieposiadających własnego działu logistycznego. W ramach tej usługi możliwe jest zaplanowanie i realizacja kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw.

Jak wygląda praca operatora logistycznego

Działy logistyki

Firmy logistyczne mają zróżnicowany zakres usług. Nie wszystkie są w stanie zapewnić nadzór na przykład nad transportem międzynarodowym i jednocześnie kontrolę procesu produkcji. Dlatego logistyka, ze względu na zróżnicowane zadania, wyodrębnia następujące działy:

 • logistyka zaopatrzenia – zajmuje się lokalizacją źródeł zaopatrzenia, zapewnia przedsiębiorstwu niezbędne do produkcji materiały i negocjuje ich ceny oraz kontroluje jakość dostaw;
 • logistyka produkcji – obejmuje planowanie i sterowanie przebiegiem produkcji, jak również ją synchronizuje, a także redukuje ilość materiałów stosowanych w produkcji;
 • logistyka dystrybucji – planuje i kontroluje procesy polityki dystrybucyjnej od przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego do jego klientów;
 • logistyka magazynowa – zajmuje się magazynowaniem produktów, komponentów oraz narzędzi i maszyn, jak również minimalizacją kosztów magazynowania;
 • logistyka transportu – kontroluje sprawność przepływu towarów i odpowiada za minimalizację kosztów transportowania dóbr;
 • ekologistyka – zajmuje się gromadzeniem, transportem oraz utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska;
 • e-logistyka – obejmuje aspekty wykorzystania Internetu i systemów informatycznych celem współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw.

Operatorzy logistyczni w Polsce, tak jak i ci na całym świecie nieprzerwanie zdobywają nową wiedzę, którą wykorzystują w swojej pracy. Logistyka jest zajęciem bardzo złożonym, które praktycznie każdego dnia należy doskonalić, dlatego niezbędne jest stałe poszerzanie swoich umiejętności. Praca operatora logistycznego może nie tylko znacznie usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również na dużą skalę ograniczyć koszty operacyjne firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą logistyki 3PL i 4PL.


Udostępnij: