Przestawiamy wymagania dotyczące transportu pasz dla zwierząt.

Transport pasz

Transport pasz - wymagania

Czy skomplikowane jest spełnienie wymagań dopuszczających przedsiębiorcę lub podmiot realizujący zlecenie do transportu pasz dla zwierząt? Poniżej przedstawiamy istotne informacje, dzięki którym dowiesz się, czy jesteś w stanie spełnić wymagania sanitarne, prawne i techniczne.

Wymagania dotyczące dokumentacji

Chcąc zrealizować transport karmy, potrzebujesz:

  • międzynarodowej lub krajowej licencji na zarobkowy przewóz drogowy rzeczy;
  • międzynarodowego lub krajowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika; 
  • rejestracji lub zatwierdzenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym;
  • certyfikatu GMP + B4.

Rejestracja w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym jest darmowa. Na tej podstawie podmiot realizujący przewóz otrzymuje numer ewidencyjny. Do realizacji rejestracji należy przygotować dokumenty i dane firmy (w tym NIP, Regon itp.) oraz wniosek zgłoszeniowy.

Certyfikat GMP + 4B jest akceptowany przez władze w wielu krajach UE. Standardy certyfikatów GMP+ mają zadanie określenia wymagań jakości, w których skład wchodzą m.in. aspekty związane z bezpieczeństwem pasz. Dlatego są one tak istotne na każdym etapie produkcji lub dystrybucji.

Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi

Firmy transportowe zmuszone są do zastosowania odpowiednich procedur pozwalających na dostosowanie pojazdów do oczekiwanych standardów. Biorąc pod uwagę specyfikę ładunku, powinien być on monitorowany. Dzięki temu przewoźnik jest w stanie zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu. 

Pasze dla zwierząt lub ich półprodukty zazwyczaj nie należą do kategorii wymagającej określonej temperatury na czas przewozu. Najistotniejsza jest czystość zbiorników i układu rozładunkowego, zaworów spustowych, przewodów oraz węży. Trzeba zatem umyć cysternę po każdym zrealizowanym transporcie. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do zabrudzenia ładunku pozostałościami poprzedniego. Koniecznie musisz zatem pamiętać o certyfikacie czystości stanowiącym obowiązkowy dokument dot. transportu.

Podmioty odpowiedzialne za produkcję i transport pasz, podlegają kontrolom PIW (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi higieny i rejestracji przewozów pasz). Należy zatem spodziewać się ich w każdej chwili i trzeba zawsze być przygotowanym na inspekcję.

Wymagania dotyczące transportu pasz

Akty prawne i rozporządzenia normujące zasady transportu pasz i surowców wykorzystywanych przy ich produkcji

Przepisy dotyczące przewozu pasz i surowców wykorzystywanych do ich produkcji, zostały stworzone w celu ochrony transportu, zdrowia i życia (zarówno ludzi, jak i zwierząt). Najistotniejsze zasady, normy i standardy uregulowane są m.in. w:

  1. Ustawa o paszach (Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1045 ze zm.)
  2. Rozporządzenie (WE 183/ 2005r.) ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
  3. W Polsce dodatkowym warunkiem jest rejestracja lub zatwierdzenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym (zgodnym z miejscem rejestracji firmy). Wynika to bezpośrednio z art.11 rozp. WE nr 183/ 2005r.:

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą podejmować działań, jeżeli:

  • nie zostaną zarejestrowane, zgodnie z art. 9 rozp. WE nr 183/2005
  • nie otrzymają zatwierdzenia, gdy jest ono potrzebne na mocy art. 10 rozp. WE 183/2005

Wszystkie ww. ustawy i rozporządzenia regulują zarówno transport międzynarodowy, jak i krajowy. Należy zatem podporządkować im swoją działalność w 100%. W innym wypadku kontrola może doprowadzić do kłopotów z prawem, które w zależności od wielkości wykroczenia mogą skutkować grzywną lub cofnięciem uprawnień, koncesji lub zezwoleń. 

Chcesz mieć pewność, że Twoje zlecenie zostanie zaplanowane oraz zrealizowane w sposób profesjonalny i z zachowaniem najbardziej rygorystycznym norm oraz standardów? Pamiętaj, że dbałość o najdrobniejsze szczegóły i dopasowanie odpowiednich narzędzi to podstawa. Skontaktuj się z nami - jesteśmy doświadczonym zespołem ekspertów, o czym świadczą m.in. rekomendacje zadowolonych Klientów, którzy podjęli decyzje o współpracy z nami.

Realizujemy także:


Udostępnij: