Dowiedz się czym zajmuje się spedytor i jakie są jego obowiązki!

Czym zajmuje się spedytor? Obowiązki i zadania

Transport, spedycja i logistyka to trzy główne sektory branży TSL, której celem, w szerokim ujęciu, jest obsługa przewozów towarowych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Firmy działające w tym sektorze obsługują wszelkie procesy, związane z transportem dóbr innych podmiotów. Niezwykle ważną rolę w całym łańcuchu dostaw pełni spedytor, którego podstawowym zadaniem jest kompleksowa obsługa transportu towarów, co stanowi dla zleceniodawców podstawę współpracy ze swoimi kontrahentami. Przykładowo, jeśli producent chce swój towar w sposób bezpieczny przetransportować do zagranicznego partnera, to spedytor odpowiednio zorganizuje i poprowadzi cały proces od początku do końca.

Czym zajmuje się typowy spedytor?

Podstawą działalności spedytora jest organizacja zleconych przewozów towarów. Może to być osoba, która nie zajmuje się bezpośrednio transportem, ale posiada cechy dobrego organizatora, który potrafi ze sobą połączyć wszystkie etapy całego procesu transportu. Natomiast częściej można spotkać firmy, które zajmując się spedycją korzystają z własnej floty transportowej, co sprawia, że proces jest jeszcze bardziej bezpieczny, bo jest mniej zależny od innych podmiotów. Typowy spedytor po przyjęciu zamówienia na transport, przygotowuje cały jego proces - od planowania, przez odpowiednie zabezpieczenie, aż po realizację.

Podstawowe zadania i obowiązki spedytora w zakresie organizacji transportu towarów

W zależności od szczegółowych ustaleń między zleceniodawcą a spedytorem, typowy proces organizacji transportu powinien obejmować następujące zadania:

 • ustalenie tras przejazdów;
 • dobór odpowiedniej floty transportowej;
 • informowanie przewoźnika o szczegółach transportu (w przypadku, gdy transport nie odbywa się w 100% przy udziale floty własnej spedytora);
 • obsługa transportu np. poprzez pakowanie, sprawdzanie stanu, załadunek, ewentualny przeładunek i sam rozładunek;
 • monitoring magazynowania dóbr, czyli sposób zabezpieczenia czy temperatura w przypadku towarów spożywczych;
 • monitoring lokalizacji transportu ze stałą informacją nt. realizacji zaplanowanego czasu transportu.

Pozostałe obowiązki spedytora - co jest ważne poza samym transportem?

Poza zaplanowaniem i organizacją transportu, spedytor międzynarodowy, jak również krajowy, jest odpowiedzialny również za:

 • dokumentację procesu - od przygotowywania dokumentów, po ich zbieranie i formalną realizację (np. odprawa celna);
 • umowy z podwykonawcami - np. z innymi firmami transportowymi czy magazynami;
 • ubezpieczenie przewożonych ładunków, celem zabezpieczenia interesu zleceniodawcy.

Spedytor może być również odpowiedzialny za inne czynności związane z procesem zleconego transportu, związane np. kontrolą jakości dóbr, składowaniem towarów, czy nawet ich sprzedaż.

Podstawowe zadania i obowiązki spedytora

Co wpływa na jakość usług typowego spedytora?

Niezależnie od rodzaju towarów zleconych do przewiezienia, typowy spedytor powinien móc zapewnić zleceniodawcy najwyższy poziom obsługi, którą można określić w tej branży następującymi cechami:

 • doradztwo - spedytor, w oparciu o swoje doświadczenie powinien być w stanie analitycznie doradzić kontrahentowi, jak przeprowadzić cały proces, by transport odbył się w sposób możliwie szybki, bezpieczny i ekonomiczny;
 • dostępność - spedytor powinien być dostępny dla zleceniodawców 24 godziny na dobę, niezależnie od dni ustawowo wolnych od pracy;
 • dynamiczne zarządzanie transportem - możliwość monitorowania całego transportu w czasie rzeczywistym i umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

O skuteczności danego spedytora świadczyć będzie także wykwalifikowana i elastyczna kadra pracownicza, która jest w stanie przeprowadzić zleceniodawcę przez proces transportu, opierając swoje działania o nowoczesne metody działania. Spedytor powinien cechować się ponadto bogatym, wieloletnim doświadczeniem w obsłudze wszelkich łańcuchów dostaw, współdziałając z największymi producentami dóbr masowych i płynnych.

Na naszym blogu przeczytasz także: jak wygląda praca operatora logistycznego.


Udostępnij: