Realizujemy transport soków owocowych

Transport soku cysternami

Soki powinny być transportowane w określonych warunkach. Jest to uwarunkowane potrzebom zachowania ich świeżości oraz właściwości, ale też bezpieczeństwem przewozu. Transport żywności płynnej i sypkiej, w tym też przewóz soku, stanowi niezwykle ważną gałąź transportu drogowego. Istnieje wiele możliwości dostarczenia ich do dystrybutora czy sprzedawcy, a jedną z nich jest cysterna. Jakie warunki powinna ona spełniać i jak odbywa się cały proces realizacji zamówienia? Odpowiadamy na podstawowe pytania z tego zakresu.

Odpowiednio przygotowana cysterna

Cysterny przewożące sok podlegają konkretnym przepisom, które zostały zawarte w umowie ATP, czyli umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu szybko psujących się artykułów spożywczych oraz środków transportu, którymi jest on realizowany. Transport soku pomarańczowego, jabłkowego i każdego innego odbywa się z wykorzystaniem specjalnego pojazdu, jakim jest cysterna, podobnie jest w przypadku innych płynnych artykułów, jak mleko czy oleje. Cysterna powinna być skonstruowana w taki sposób, aby podczas transportu soki nie utraciły swoich właściwości chemicznych. Zbiorniki wykonane są więc z konkretnych materiałów, pozwalającym spełnić te wymogi. Najczęściej jest to stal kwasoodporna. Dodatkowo posiadają systemy, dzięki którym możliwe jest szybkie i bezproblemowe mycie zbiorników. Ponadto wykorzystuje się je w celu bieżącego badania próbek soku.

Zbiorniki cysterny muszą też mieć właściwą izolację termiczną, a dla jej zapewnienia stosuje się m.in. wzmocnienia za pomocą włókna szklanego. Nie bez znaczenia jest też temperatura transportu. Sok nie może być narażony na zbyt wysoką, ale też niską temperaturę, musi być ona optymalna tak, aby przewożony produkt nie utracił swoich właściwości i nie uległ zepsuciu. Cysterny przewożące sok mają więc często dodatkowe zabezpieczenia alarmowe, które informują przewoźnika o zmianie temperatury, jej nagłym wzroście lub obniżeniu.

Transport soku pomarańczowego i innych egzotycznych

Transport soku owocowego w higienicznych warunkach

Do przewozu soku dopuszczone są tylko takie cysterny, które spełniają wyżej wymienione warunki. Jeżeli tak nie jest, nie można ich wykorzystywać do tych celów, podobnie jak transportu innych artykułów spożywczych. Podlegają one też bieżącej kontroli, co ma na celu weryfikację, czy transport soku przebiega w czystych i higienicznych warunkach. Jak wynika z ogólnych zasad, cysterny muszą podlegać badaniom na efektywność systemów mycia CIP. Wyniki tych badań następnie na prośbę udostępniane są właściwym organom.

Cysterny przewożące sok przed każdym kolejnym transportem muszą zostać oczyszczone z resztek poprzedniego ładunku. Cysterna musi być sterylnie czysta. Do czyszczenia używamy tylko takich środków, które mogą mieć kontakt z żywnością. Jeżeli jest taka potrzeba, wykonuje się dezynsekcję. Konieczne jest też wykonanie naprawy uszkodzeń zbiornika, jeżeli takie się pojawiły podczas poprzedniego transportu. Zdarza się, że trzeba wyregulować temperaturę w zbiorniku, doprowadzając ją do właściwej wartości. Należy więc sprawdzić, jaka jest aktualnie i ewentualnie dokonać zmian. Tylko tak przygotowane cysterny przewożące sok mogą zostać dopuszczone do wykonania kolejnego zlecenia.

Przewóz soku podlega bardzo precyzyjnie określonym regulacjom prawnym, podobnie jak warunki panujące w zbiornikach. Każda nieprawidłowość wywołuje poważny wzrost ryzyka utraty jakości i właściwości transportowanego produktu, co przekłada się na ogromne straty finansowe. Ponadto może to też oznaczać zagrożenie dla zdrowia osób, które będą go spożywały. Dlatego też w naszej firmie regularnie przeprowadzamy przeglądy cystern oraz sprawdzamy je przed każdym kolejnym transportem, dokładnie przygotowując pod względem czystości i sprawności. Są to pojazdy nowe, spełniające wszystkie normy, przystosowane odpowiednio do przewozu żywności.


Udostępnij: